UAB „Datava“ įgyvendina ES lėšomis dalinai finansuojamą projektą „UAB “Datava”
investicijos į OPTIMIOS sukūrimo MTEP“

UAB „Datava” įkurta 2017 m. Įmonė veiklą vykdo informacinių paslaugų veiklos srityje, kurdama
MTEP grįstus produktus.


Šiuo metu rinkoje egzistuojančios Advanced Planning & Scheduling (APS) sistemos turi tam tikrų
ribotumų, neužtikrinančių visos tiekimo grandies procesų tarpusavio suderinimą, kas neleidžia
realiu laiku atlikti visos grandies perplanavimą pagal tikralaikius pokyčius. Taip pat, tradicinės APS
sistemos gebą atlikti tik centralizuotą (monolitinę) optimizaciją bei planavimą. Atskiri įmonių
modeliai „nebendrauja“.


UAB „Datava“, turėdama MTEP patirties optimizacijos sistemų kūrime, nusprendė sukurti naują
pasaulio mastu produktą – OPTIM-IoT. Didžiausias kuriamos technologijos pritaikymo potencialas
yra tiekimo grandžių valdymo bei planavimo srityje (angl. Supply-Chain Management). Pagrindinė
kuriamos technologijos nauda:

- sukuriamas konkurencinis pranašumas per visos tiekimo grandies procesų
suderinimas, maksimizuojant bendrą pelningumą, o ne tik atskiros grandies našumą.
- Padidintas įmonės sugebėjimas greitai reaguoti į pokyčius, perplanuojant sudėtingų
procesų visumą esančią kad ir skirtingose geografinėse vietose ir/ar skirtingose
įmonėse. Tai reiškia, kad pasikeitus įmonės procesams ar resursų kiekiui,
perplanavimo modelis „nesugriuva“.
- Galimybė dalintis/planuoti ir išorinių tiekėjų resursais Cloud manufacturing
kontekste - konkuruojančios įmonės neprivalo dalintis jautria verslo informacija.
- Minimizuotas integracijos poreikis į esamas IT sistemas. Auto-planavimo projektai
baigiami greičiau ir pigiau. Galima inkrementinė implementacija po vieną procesą.
- Dėl integruoto IoT aplinkoje veikiančio tikralaikių judėjimo duomenų rinkimo
modulio darbuotojams nepadidėja papildomų duomenų tiesioginio įvedinėjimo
būtinybė.

UAB „Datava“ projektas  įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos sąjungos struktūrinių fondų
investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų
skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“ projekto numeris
Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0050. Priemonės tikslas – skatinti įmones investuoti į inovaciniams
gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus mokslinius tyrimus ir (arba) eksperimentinę
plėtrą (toliau – MTEP), taip pat paskatinti įmonių plėtrą investuojant į MTEP ir inovacijų
infrastruktūros kūrimą ir plėtrą.

UAB „Datava“ įgyvendinamo projekto tikslas - suskurti naują pasaulio mastu produktą - OPTIM-
IoT - diskrečių procesų optimizacijos bei auto-planavimo APS technologija/plėtinys, palaikantis
išskaidyto dirbtinio intelekto (sistema-sistemoje) architektūrą bei jai pritaikytą IoT komponentę.


Projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 840 697,64 Eur investicijų suma.

Finansuojama kaip ES atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.


Projekto įgyvendinimo trukmė 24 mėnesiai.


Daugiau informacijos apie įmonę pateikiama internete.